Csoport neve: TM

Feladat sorszáma: 4

Feladat címe: C++ FORRÁSKÓD ELEMZŐ


SZÓTÁR


Gyakorlatvezető:


KRIZSÁN ZOLTÁNCsoport tagok:


Kovács Zsolt

G-3S7I NK.: Y11Z0L

kovacs4@iit.uni-miskolc.hu

Horváth Ábel

G-3S7I NK.: XSTVU5

horvath14@iit.uni-miskolc.hu

Lénárt József

G-4S5 NK.: W5LMPB

lenart3@iit.uni-miskolc.hu

Miklán Orsolya

G-4S5 NK.: AI54B2

miklan@iit.uni-miskolc.hu

Molitorisz János

G-3S7I NK.: CDPMLH

molitorisz@iit.uni-miskolc.hu

Mongyik Dávid

G-3S7I NK.: TWBYP0

mongyik@iit.uni-miskolc.hu2006-04-21

TÖRTÉNET


Dátum

Verzió

Leírás

Szerző

2006-03-24

0.1

Kezdeti verzió

TM

2006-04-21

0.1b

Bővített verzió

TMSZÓTÁR


Alkalmazás

A felhasználók és a programozók által hasznosnak tartott és futtatott program.

Alrendszer

Egy kisebb rendszer a rendszeren belül.

Attribútumok

Valamilyen entitáshoz tartozó tulajdonság.

C++

Magas szintű objektum-orientált programozási nyelv.

Deklaráció

A programváltozó használatának ismertetése a futtatókörnyezettel.

Directory (Jegyzék)

Egy fájl, ami bejegyzéseket tartalmaz más fájlokról. Van neve, mely egyértelműen azonosítja.

Egyfelhasználós

Egyidejűleg egy felhasználót szolgál ki, egy felhasználó programjait futtatja.

Eszköztár

A program funkcióinak elérése ikonok által.

Felhasználóbarát

Könnyen kezelhető a felhasználó számára, logikus felépítésű, jól átlátható program.

Flash drive

Gyors, törölhető és újraírható félvezető alapú tároló, mely a tárolt adatot kikapcsolt állapotban is megőrzi.

Fordító

Ez a program végzi a forráskód gépi kódra történő leképezését.

Forráskód

(source code) számítógép-program, amit később gépi kódra fordítanak. Szokás forrásnak (source) és forrásnyelvnek (source language) is nevezni.

Függvény

A magas szintű programnyelvekben, olyan névvel ellátott egysége, amely a program más részeiből annyiszor meghívható (lefuttatható, mint egy másik, önálló program), ahányszor csak szükség van a definiált tevékenység-sorozatra.

Gépi kód

A számítógép processzora által közvetlenül értelmezhető nyelv.

Globális változó

Olyan változó, melynek hatásköre az egész programra kiterjed

Goto utasítás

„A Goto utasítás veszélyes!!!” Idézet Dr. Vadász Dénes Tanárúrtól. Gyakorlatilag „ugrálást” tesz lehetővé a program végrehajtási folyamatában, ezáltal követhetetlen a program futása.

GUI

Grafikus felhasználói felület (Graphical User Interface) mellyel kényelmesen kezelhető a program.

Header

Egy C++ program a gyakorlatban mindig több forrásfile-ból áll, mert a túlságosan hosszú szövegek nehezen kezelhetők. Az elterjedt programozói gyakorlat szerint minden forrásfile (szokásos kiterjesztése: .cpp) csak a függvények definícióit tartalmazza, a deklarációikat egy ugyanolyan nevű, de .hpp kiterjesztésű file-ba (header file) gyűjtjük össze.

Implementáció

Megvalósítás a tervek alapján. Valamilyen meghatározott formába alakítás. Jelen esetben tervek alapján a program megírása (megvalósítása).

Include (inklud)

Az include direktíva jelentése: a filenév által meghatározott file tartalma a direktíva helyén bemásolódik a forrásfile-ba. Ezt a direktívát használhatjuk fel a deklarációk egyszerűsítésére.

Installáció

A program telepítése a számítógépre. A program működéséhez szükséges fájlok felmásolása és a szükséges beállítások elvégzése.

Java

Objektum orientált, platformfüggetlen, programozási nyelv.

JRE

Java Runtime Enviroment – Java futtató környezet, mely által képes a számítógép futattni a Java alkalmazásokat (ez ingyenesen letölthető a http://www.java.sun.com címről)

Komment

Megjegyzés

Kompatibilis

Két eszköz, program együttműködésre képes.

Láthatóság

Az entitás elérhetősége a program más részeiről.

Metódusok

Függvény vagy eljárás.

Modul, modularitás

A feladatot részekre, úgynevezett modulokra bontjuk. Egy ilyen modul feladata egy jól meghatározott részfeladat elvégzése. Egy program moduláris, ha a teljes program modulokból áll.

Mutató

A mutató egy olyan típusú változó, amelynek aktuális értéke egy adott típusú változó címe.

Naplófájl

Egy olyan fájl, amiben a program rögzíthet különböző dolgokat, pl.: ki, mikor, mit nyitott meg, mit csinált vele stb. Biztonsági szempontokból előnyös

Objektum

A valós világban előforduló dolgokat objektumoknak nevezzük. Az objektumnak vannak adatai (tulajdonságai), és van algoritmusokkal leírható viselkedésmódja.

Objektumorientáltság

Az objektumorientált gondolkodásmód nagyon hasonlít a természetes emberi gondolkodáshoz. Egy objektumorientált program egymással jól kommunikáló objektumok összessége, melyben minden objektumnak megvan a maga jól meg6ározott feladatköre.

Optimalizálás

Valamely szempont(ok) szerint a legmegfelelőbb megoldás megtalálása.

Platform

Hardver és szoftver környezet, melyben a programot futtatjuk. Az operációs rendszer és a hardver, amivel együtt dolgozik.

Postkondíció

Annak leírása, hogy milyen állapot következik be a use case végén.

Prekondíció (előfeltétel)

Azon feltételek felsorolása, amelyeknek teljesülnie kell, mielőtt a use case által jelzett tevékenység elkezdődik.

Report

Jelentés. Írásos beszámoló egy állapotról.

Scrollozás

A képernyő görgetése

Szintaktika

Program szövegének összeállítására vonatkozó szabályok összessége.

Területi beállítás

Segítségével a program a felhasználó országában használatos normákhoz igazodik (pl. nyelv, pénznem, mértékegységek stb.)

Use case

A use-case diagram (használati esetnek szokták fordítani, szerencsésebb használati helyzetrôl beszélni, mert nem egyedi eseteket ír le) szolgál azoknak a típus-helyzeteknek a leírására, amelyben valamilyen külsô szereplô a rendszert valamilyen céllal használja.

Válaszidő

A programban az érdemi munka végzésére fordított idő. A felhasználó a program munkavégzésére kiadott parancsa után a program reakciójáig terjedő várakozási idő.

Változó

Különböző adatok tárolására alkalmas memória terület, mely a program futása közben többször is megváltoztathatja az értékét.

View

Egy file karakteres tartalmát megjelenítő alkalmazás(rész). Általában a fájlkezelők tartalmaznak ilyen opciót.